Belgisch federaal Centrum opgericht door de wet van 2 juni 1998 als gevolg van de aanbevelingen van het Parlementair Onderzoek

"met het oog op de beleidsvorming  ter bestrijding van de onwettige  praktijken van de sekten en van de  gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor de minderjarigen",

voor het oprichten van een observatorium van de sekten in België, bevindt het IACSSO zich sinds de zomer van 2000 in de gebouwen van de 'espace Jacqmotte' gelegen in de Hoogstraat 139 in het centrum van Brussel.


Het IACSSO bestudeert het verschijnsel van de schadelijke sektarische organisaties in België en hun internationale bindingen.

Het Centrum beschikt over een bibliotheek die bestaat uit

meerdere duizenden referentiewerken, encyclopedieën, tijdschriften, rapporten, documentatiemappen, video's, dvd's, cd-rom...

De bibliotheek is weer open voor het publiek op dinsdag en woensdag op afspraak.
 

 
© IACSSO -  Hoogstraat 139  3de verdieping (espace Jacqmotte)   -  1000 Brussel - BELGIË
Tel: 0032 (0) 2 / 504.91.68  -  Email: info@iacsso.be - Ondernemingsnummer: 0308.357.753
Beleid van het IACSSO inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer